Afyonkarahisar Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Afyonkarahisar Ziraat Odası > Genel Tarım Takvimi

Genel Tarım Takvimi

OCAK AYI TARIM TAKVİMİ

Arıcılık Tarım Takvimi

Arılar kovanda soğuktan korunmak için kış salkımı oluşturduğundan rahatsız edilmemeliKovanların önünü kapatan ot vs. varsa temizlenerek kovanlara hava girişi temin edilir.

Tarla Bitkileri Tarım Takvimi Mısır : Bir önceki yılın ürününü pazara sevk etmeye ve kendi ihtiyacını değirmende öğütmeye devam edilir. Patates: Turfanda patates tarlalarında fosforlu gübre uygulaması ve toprak tesviye işlemine devam edilir.Dikimle beraber Azotlu gübrenin ilk kısmı verilir.Dikimden 1 hafta sonra yabancı ot ilaçlaması yapılır.Normal patates sahalarına çiftlik gübresi verilerek sürüme başlanır Tütün:. Tütün mahsulü işlenmeye başlanır.Fidelik tesisi için toprak işlemesine başlanır.

Sebzecilik Tarım Takvimi

Tarlada bir önceki üretimden kalmış olan artıklar zararlılara yataklık edeceğinden dolayı toplanarak yakılır.

Ekim-dikim programı hazırlanır.

Ispanak,karnabahar,turp,lahana, marul ve pırasa sebzelerde hasat devam ettirilir.

Seralar düzenli bir şekilde kontrol edilerek sulama,havalandırma ve gübreleme işlerine devam edilir.

Seraların kar yükünden zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınır.


Hayvancılık Tarım takvimi

Hayvanlar verimlerine göre gruplara ayrılarak bakım ve yemleme proğramı hazırlanır.

Her hayvan için secere, verim ve sağlık kartı hazırlanır ve bilgiler bu kartlara aylık olarak işlenir.

Ahır içi sıcaklığı sığırların bulunduğu bölmede optimum değer olan 13-18 oC ler arasında tutulmaya çalışılır.

Ahır içi havası kontrol altında tutulur.

Uygun hava koşullarında hayvanlar ahır dışına çıkarılarak ahır içi temizlenir ve % 3 lük sodalı su ile yıkanır.

Kızgınlık gösteren hayvanlara suni tohumlama uygulanır.

Doğumu yaklaşan sığırlar doğum bölmesine alınır.

 

Meyvecilik Tarım takvimi

Genel olarak bahçe temizliği yapılır.

Fındık ve diğer meyvelerde budama ve ayıklama işlemleri yapılır.

Ayın ortalarına doğru kivide kış budama işlemleri yapılmaya başlanır.

Fosforlu ve potasyumlu gübreler kireçlemeden bir bucuk ay sonra yapılmalıdır.

Ahır (çiftlik) gübresi, fosforlu ve potasyumlu gübre uygulaması

yapılır.

Ocak ayı içersinde fındık bahçelerinde fosforlu ve gübre verilmemişse kireçlemeye bu ay içersinde de devam edilir.

Bahçe toprakları uygun yerlerde derince bellenir ve gübrelenir.

Yeni tesis edilecek bahçeler için fidan çukurları açılır.

Fındık bahçelerinde fındık kozalak akarı ve dalkıran zararlısına karşı kültürel mücadele yapılır.

 


ŞUBAT AYI TARIM TAKVİMİ

Arıcılık Tarım Takvimi

-Arılar genellikle rahatsız edilmez

-Arıların açlık tehlikesi altında olduğu tesbit edilirse hava sıcaklığının 15 C nin üzerinde olduğu günde ballı çerçeve takviyesi yapılır.

-Bal temin edilemediği durumlarda kaliteli kek verilir.

Hava müsait ise varroa mücadelesi yapılır.


Tarla Bitkileri Tarım Takvimi

Mısır : İkinci yarısında tarlaya çiftlik gübresi taşımaya başlanır. Pazara sevk ve öğütme işlemine devam edilir. Patates : Turfanda patates tarlalarında dikime devam edilir. Normal patates sahalarında Fosforlu gübre uygulaması ve toprak tesviye işlemine devam edilir. Ayın ikinci yarısından itibaren normal patates sahalarında dikime başlanır. Dikimden 1 hafta sonra yabancı ot ilaçlaması yapılır. Tütün : Tütün mahsulü işlenmeye devam edilir.İşlenmesi biten mahsulde denkleme yapılır. Fidelik tesisi için toprak işlemesine devam edilir.Toprak dezenfeksiyonu için ilaçlama yapılır.Ayın ikinci yarısında fidelik tesisi yapılır ve tohum ekimine başlanır.

Sebzecilik Tarım Takvimi

Seralarda yetiştirilen marul, yeşil soğan gibi ürünlerde hasat,bakım,gübreleme ve sulama işleri devam ettirilir.

Açıkta sebze üretimi için toprak işleme çalışmalarına başlanır.

Toprak işleme çalışmalarında toprağın tavında olmasına dikkat edilir.


Hayvancılık Tarım takvimi

Ahır hijyeni açısından temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına önem verilir.

Hayvanlar bu dönemde ahırda olduklarından ahır besleme proğramı devam ettirilir.

Yeni doğan buzağılara özel bakım ve besleme proğramı uygulanır. Doğumdan sonra engeç 1-2 saat içerisinde ağız sütü içirilmeye başlanır.

Ahır içi havasının hayvan yaşayışına uygun olması için gerekli tedbirler alınır.

Hastalık ve zararlılara karşı koruyucu aşılar ve ilaç tatbik edilir.


Meyvecilik Tarım takvimi 

Fındık, kivi ve diğer meyvelerde budama işlemlerine devam yapılır.

Ahır (çiftlik) gübresi ve fosforlu gübre uygulaması sona erer .

Fidan çukurları açılır, toplu meyvelik kurulacak sahalar sürülür ağaç dipleri kabartılarak gübrelenir.

Fidan dikimleri yapılır..

Eğer varsa virgül kabuklu biti için tomurcuklar patlamadan önce kış ilaçlaması yapılır.Budama ve ayıklama sonucu bahçede kalan artıkların temizlenmesi sağlanır.

Fındık bahçelerinde fındık kozalak akarı ve dalkıran zararlısına karşı kültürel mücadeleye devam edilir.


MART AYI TARIM TAKVİMİ

Arıcılık Tarım Takvimi

-Hava sıcaklığı uygun olduğu günlerde kovanlar açılarak , ana arı,yavru, arı mevcudu, yiyecek durumu kontrol edilir.

-Ana arısı olmayan veya zayıf olan arılı kovanlar birleştirilerek güçlendirilir veya bölme tahtası konarak arılar sıkıştırılır.

-Boş ve kararmış çerçeveler alınır. Yiyeceği olmayan kovanlara kek veya şurup verilir.

-Varroa mücadelesi usulüne uygun olarak ruhsatlı ilaçlarla yapılır. 


Tarla Bitkileri Tarım Takvimi

Mısır : Çiftlik gübresini tarlaya sermeye devam edilir.Tarla sürülmeye başlanır. Son haftada fosforlu gübre atılarak toprak tesviyesine başlanır. Patates : Turfanda patates tarlalarında dikim tamamlanır. Normal patates sahalarında fosforlu gübre uygulaması ve toprak tesviyesi işlemine devam edilir. Dikimle beraber Azotlu gübrenin ilk kısmı verilir.Yabancı ot ilaçlamasına devam edilir. Turfanda patates tarlalarında I. çapa ve Mildiyö hastalığına karşı ilaçlamaya başlanır. Tütün : Denkleme işlemi tamamlanır.ve ürün pazara sevk edilmeye başlanır.Fidelikte tohum ekimi bitirilir ve bakım işlerine başlanır.Tütün dikilecek tarlalara çiftlik gübresi verilir ve toprak hazırlığına başlanır.

 

Sebzecilik Tarım Takvimi

 Seralarda yazlık sebze üretimi için hazırlıklar başlatılır.Tohum ekimi için yastıklar hazırlanır.

Sera toprağı işlenip gübrelenerek dikime hazır hale getirilir.

Açıkta yetiştirilecek olan lahana ,pırasa gibi sebzelerin tohumları bu ay içinde ekilebilir.

 

Hayvancılık Tarım takvimi

Temizlik ve dezenfeksiyon konusundaki çalışmalar devam ettirilir.

Buzağılara özenle bakılır.Yeni doğanlara ağız sütü içirilir.

Ahır içinde biriken gübreler gübreliğe taşınır.

Hastalık ve zararlara karşı koruyucu tedbirler almaya devam edilir.

İlkbahar şap hastalığına karşı aşılama yapılır.


Meyvecilik Tarım takvimi

Sıcaklığa bağlı olarak genelde ayın ilk haftası kivide budama sonlandırılır

Fındık ve diğer meyvelerde budama işlemleri ay sonuna doğru son bitirilir.

Meyvelerde budama ile birlikte aşılama işleri yapılır.

Fidan dikimine devam edilir.

Yeni kurulan meyve bahçelerine dikilen fidanlara cansuyu verilir.

Bir yıl önce aşılanmış fidanlara taç şekli verilir.

Meyveler uyanmadan önce tavsiye edilen azotlu gübrenin ilk yarısı uygulanır.

Fındık bahçelerinde kullanılacak olan azotlu gübrenin yarısı kullanılmalıdır.

Çay bahçelerinde ayın ilk haftasından başlanmak üzere ayın son haftasına kadar çay gübresi yada kompoze gübre uygulaması yapılır.

Çay bahçelerinde ayın son haftasına doğru azotlu gübre uygulamasına başlanır.

Sert çekirdekli meyveler erken çiçek açabileceğinden donlara karşı tedbir alınmalıdır.

Fındık bahçelerinde fındık kozalak akarı ve dalkıran zararlısına karşı kültürel mücadeleye devam edilir.

Elma ve Armutlarda karaleke hastalığı ile şeftalilerde yaprak kıvırcıklığına karşı gerekiyorsa mücadeleye başlanır.

Nispeten ılıman iklime sahip olan yerlerde aşılama işlemlerine de başlanır.

 

NİSAN AYI TARIM TAKVİMİ

Arıcılık Tarım Takvimi

-Ana arıyı yumurtlatmaya teşvik amacıyla 1 su/ 1 şeker ölçüsünde şurup hazırlayarak gün aşırı şuruplama ya devam edilir. Şuruplama işi en az nektar akımından 15-20 gün önceden kesilir.

-Yağmacılığa karşı tedbir alınmalı şuruplama kovan içerisinden yapılmalı

-Arının gücüne göre boş çerçeve ilave edilir

-Kovanlardaki yaşlı,başarısız ana arılar hazır döllenmiş ana arılarla değiştirilir.

 

Tarla Bitkileri Tarım Takvimi

Mısır : Çiftlik gübresi kullanımı ve sürüm işlemi tamamlanır.Fosforlu gübre uygulamasına ve toprak tesviyesine devam edilir. Ekim işlemine başlanır ve ekimle beraber 1. Azotlu gübre verilir. Patates : Normal patates sahalarında Fosforlu gübre uygulaması ve toprak tesviye işlemleri tamamlanır.Dikim, Azotlu gübrenin ilk kısmının verilmesi ve yabancı ot ilaçlaması tamamlanır.Turfanda patateslerde II. çapaya başlanır.II. çapa ile birlikte boğaz doldurma ve II. Azotlu gübre uygulaması yapılır. Mildiyö hastalığına karşı ilaçlamaya devam edilir. Tütün : Pazara satış ve sevke devam edilir. Fideliklerin bakımı yapılır.Sürüme devam edilir.Sürümü biten yerlere fosforlu gübre verilir ve toprak tesviyesine başlanır.Son haftada fide sökümüne başlayarak tarlaya dikime başlanır.Bu arada Azotlu gübre verilir.


Sebzecilik Tarım Takvimi 

Seralar için tohum ekilerek fide hazırlama çalışmalarına devam edilir.

Tarlada sürüm ve gübreleme çalışmaları bitirilerek tarla dikime hazır hale getirilir.

Açıkta yetiştirilecek sebzeler için fide yetiştirme ortamları hazırlanarak çalışmalara başlanır.

Erkenci fasulye ekimi yapılır.

 

Hayvancılık Tarım takvimi

Hayvancılık

Hayvanlar uygun koşullarda meraya çıkarılır.

Meralar ıslah çalışmalarına uygun bir şekilde otlatılmaya çalışılır.

Doğurmalar edeceğinden gerekli tedbirler bu ay içerisinde de alınır.

Diğer rutin çalışmalar devam ettirilir.

Şap aşılamasına devam edilir.Aşılanamayanlar aşılanır.

İlkbahar iç ve dış paraziter mücadelesi yapılır.


Meyvecilik Tarım takvimi

Mart ayında yapılan aşıların kontrolleri ve bakımları yapılır

Çay bahçelerinde azotlu gübre uygulaması tamamlanır.

Kalem aşılarına devem edilir

Bağ-bahçe ve tarlalarda taban gübresi olarak kompoze gübre kullanılır.

Toprak tahlili sonucuna göre bu ay içersinde uygun olan azotlu gübreler kullanılır.

Meyve bahçelerinde toprak işlenmesi devam eder ve tavsiye edilen azotlu gübrenin ilk yarısının uygulaması ayın ilk haftalarında sona erer

Fidanların sökülmesi ve dikilmeleri yüksek kesimlerde devam eder. Sahil kesiminde dikim işlemi son bulmuştur.

Kalem aşısı bazı bölgelerde devam eder. Genel olarak bu ay sonunda budama işi tamamlanır.

Bahçelerde görülen ve görülebilecek hastalıklarla zararlılardan elma ve armutlarda karaleke, şeftalilerde yaprak kıvırcıklığı, fındıkta kozalık akarı ile turunçgil beyaz sineğine karşı gerekiyorsa ilaçlı mücadeleye yapılır. Ancak çiçek devresinde mücadele durdurulur.

 

MAYIS AYI TARIM TAKVİMİ

Arıcılık Tarım Takvimi

-Kovanlara çerçeve ilavesine devam edilir.

-Kuluçkalık kısmı dolan kovanlar arılar çoğaltılmak isteniyorsa bölme işlemine tabi tutulur.

-Bal almak istendiğinde kuluçkalık üzerine ballık katı ilave edilir.

-Kovanlar tarımsal ilaçlama yapılan bölgelerden uzaklaştırılır.

 

Tarla Bitkileri Tarım Takvimi

Mısır : Ayın ilk haftasında fosforlu gübre uygulaması ve toprak tesviyesi bitirilir.Ekime devam edilir.Ekimle beraber 1. Azotlu gübre verilir. Yabancı ot mücadelesine devam edilir ve sonuçlandırılır. Erken ekim yapılan sahalarda 1.çapa ve ilk seyreltme işlemine başlanır. Son haftada II. çapa, son seyreltme boğaz doldurma ve II. Azotlu gübre tatbikatına başlanır Patates :Normal patates sahalarında I. çapa yapılır.Ayın ikinci yarısından itibaren II. çapa,boğaz doldurma ve II. Azotlu gübre uygulaması yapılır.Turfanda patateslerde hasada ve ürünün pazara sevk edilmesine başlanır. Tütün : Fosforlu gübre uygulaması ve toprak tesviye işlemi tamamlanır.Fidelerin sökümü yapılır ve tarlaya dikilir.Dikimde Azotlu gübre verilir ve dikimden sonra mildiyöye karşı ilaçlama yapılır.Erken dikim yapılan yerlerde I. Çapa yapılır.

 

 Sebzecilik Tarım Takvimi 

Sebze bahçelerinde fide dikimi öncesi son çalışmalar yapılır. Bazı sebzelerin fideleri dikilir.

Seralarda fide dikimi yapılır.Bakım,gübreleme ve sulama gibi rutin işler özenle devam ettirilir.

 

Hayvancılık Tarım takvimi

Hayvanlar meraya çıkarılır.

Yayla göçü için hazırlık tamamlanır.

Ahırlarda bakım onarım yapılır.

 

Meyvecilik Tarım takvimi

Çay bahçelerinde hava sıcaklığına bağlı olmak üzere 1.kesim çay hasadına başlanır.

Elma ve Armutlarda bu ayın ortalarından itibaren sürgün göz aşısı yapılmaya başlanır.

Sebze ve tarla bitkilerinin gelişme durumuna göre üst gübre olarak azotlu gübre uygulaması yapılır.

Fındık ve meyve bahçelerinde azotlu gübrenin ikinci yarısını verilmeden kök sürgünlerinin temizliği yapılır ve azotlu gübrenin ikinci yarısı kullanılır.

Fidan dikimi sona ermiştir.

Aşılama genel olarak kalem aşısı şeklinde devam eder.

Bazı bölgelerde sürgün göz aşısına başlanır. Geçen mevsimde yapılarak tutmayan aşılar yenilenir.

Fındık kurdu, elma ve armutlarda karaleke,kloroz,elma küllenmesi, şeftalide küllenme, yaprak biti, kırmızı örümcek ve dut koşnili, mücadelesi yapılır.

Elma iç kurdu, elma pamuklu biti ve kiraz sineği mücadelesine başlanır.

Bazı serin bölgelerde bağlarda toprak işlemesi ve gübreleme uygulaması yapılır.

 

HAZİRAN AYI TARIM TAKVİMİ

Arıcılık Tarım Takvimi

-Gezginci arıcılık ve flora takibi yapılır.

-Oğul önleme tedbirleri alınır.

-Arılığın yakınında temiz su kaynağı yoksa suluk temin edilir.

-Sıcak bölgelerde kovanların sıcaktan zarar görmemesi için tedbir alınır.

 

Tarla Bitkileri Tarım Takvimi

Mısır :1. çapa ve ilk seyreltme tamamlanır. II. çapa , son seyreltme, boğaz doldurma ve II. Azotlu gübre tatbikatına devam edilir Patates : Normal patates sahalarında II.çapa,boğaz doldurma ve II. Azotlu gübre uygulaması bu ayın ilk yarısında bitirilir.Mildiyöye karşı ilaçlamaya devam edilir. Turfanda patateslerde hasat tamamlanarak ürün pazara sevk edilir. Tütün : Bu ayda I. Çapa bitirilir. Erken dikim yapılan yerlerde II.çapaya başlanır. Bu arada II. Çapa ile birlikte II.Azotlu gübre uygulaması yapılır.Mildiyöye karşı ilaçlamaya devam edilir.

 

 Sebzecilik Tarım Takvimi 

Seralarda ipe alma, koltuk alma, budama,sulama ve gübreleme gibi çalışmalar özenle yapılır.

Açıkta sebzecilik için fide dikimine devam edilir.

Her türlü tohum ekimi ve fide dikimi bu ay içerisinde bitirilir.